ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ กระดานสอนเลข คณิตศาสตร์แม่เหล็ก 2 Side Black and Whiteboard with magnetic number pad and wooden counter stick

In stock
SKU
WDT-TNT2WHEN
THB 390.00
 
 • อายุที่แนะนำ: 4 ขวบ
 • 5 ขวบ
 • 6 ขวบ
 • 7 ขวบ
 • 8-11 ขวบ
 • ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ ทำจากวัสดุอย่างดี มี มอก.
 • กระดานมี 2 ด้าน ทั้งกระดานดำและกระดานไวท์บอร์ด
 • สามารถวาดเขียนลงบนกระดานได้ตามต้องการ
 • เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ ทั้งการบวก ลบ คูณ
 • สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจและมีความเข้าใจในคณิตศาสตร์ได้ง่าย
 • สามารถนำตัวเลขมาติดที่กระดานได้โดยตรง สร้างสมการๆได้ง่าย
Line: @tronictoy>