ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขนี้ได้รวบรวมข้อกำหนดพื้นฐานในการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ผู้จัดจำหน่ายทรอนิกทอย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าโดยตรง และการชำระเงินผ่านระบบช่องทางการชำระเงินของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินและเกี่ยวข้องกับร้านค้าในฐานะเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินเท่านั้น

ในการใช้งานไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจมีการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยการอัพเดทโพสต์นี้ ข้อกำหนดฉบับทบทวนจะถือว่ามีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ทำการโพสต์ การที่ท่านใช้งานบางส่วนหรือคุณสมบัติบางประการของไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

นโยบายการรับประกัน
เรามีนโยบายการรับประกันสินค้า เมื่อสินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิตเรายินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน โดยสินค้าที่เข้าเงื่อนไขต้องไม่มีร่องรอยการช็อต, เปียกน้ำ, รอยขีดข่วนจากการผ่านการใช้งาน, สินค้าผิดรูป บิดเบี้ยวเสียหาย หรือสาเหตุอันใดที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ใช้เองรวมถึงภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติ โดยยึดวันที่ผู้ซื้อรับสินค้าวันแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มนับประกันและครอบคลุมระยะ 7 วันให้หลัง โดยใช้วันที่รับสินค้าจากข้อมูลการติดตามของไปรษณีย์ไทยเป็นสำคัญเมื่อลูกค้าเลือกรับสินค้าผ่านทางพัสดุไปรษณีย์

การชำระเงิน
การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆที่ทางเว็บไซต์จัดเตรียมไว้ถือเป็นสัญญาผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าซึ่งสั่งซื้อสินค้ายินยอมโอนเงินให้ทางร้านค้าตามกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าในการมอบอำนาจ และการทำรายการผ่านบัตรเครดิต หมายถึงรายการทางอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าซึ่งสั่งซื้อสินค้ายินยอมให้ทางร้านค้าตัดบัตรเครดิตได้ตามกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าในการมอบอำนาจ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา
ทรอนิกทอยมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือสัญญาใดๆ เมื่อใดก็ได้หากพบว่ามีการปรากฏของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาสินค้าหรือบริการ

การปฏิเสธความรับผิด
สำหรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องรับรองกับทรอนิกทอยว่า ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนเหล่านี้ แม้ว่าในบางครั้งทรอนิกทอยอาจจะติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย การสนทนา ประกาศต่างๆ การถ่ายทอด กระดานข่าว และช่องทางอื่นๆ ที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ดีทรอนิกทอยไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่จะกระทำการดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การให้ร้าย ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง การหยาบคาย การอนาจาร โป๊เปลือย ข้อมูลอันตราย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ บนพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือยหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่อาจนำมาซี่งการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือเป็นการละเมิดทางกฎหมายใดๆ ทรอนิกทอยจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหมายศาลซึ่งร้องขอหรือสั่งการให้ทรอนิกทอยเปิดเผยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์

ขอบเขตของความรับผิด
ไม่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขจะระบุไว้เป็นอื่นใด ทรอนิกทอยจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากกรณีพิเศษอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร การใช้งาน โอกาส ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม
ทรอนิกทอยไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ใดๆ ของ บุคคลภายนอก และด้วยเหตุนี้ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือในการเชื่อมโยงใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น ทรอนิกทอยมีการเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาต การสืบสวน หรือการรับรองใดๆ โดยทรอนิกทอย ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ
สินค้าและ/หรือบริการที่บรรยายไว้ในและมีในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีบริการในประเทศของท่าน เราไม่รับประกันและแสดงตนว่าบริการหรือสินค้าที่เสนอในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งบางแห่ง เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

Line: @tronictoy>