Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้อย่างละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขนี้ได้รวบรวมข้อกำหนดพื้นฐานในการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ผู้จัดจำหน่ายทรอนิกทอย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าโดยตรง และการชำระเงินผ่านระบบช่องทางการชำระเงินของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินและเกี่ยวข้องกับร้านค้าในฐานะเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินเท่านั้น

ในการใช้งานไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราอาจมีการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยการอัพเดทโพสต์นี้ ข้อกำหนดฉบับทบทวนจะถือว่ามีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ทำการโพสต์ การที่ท่านใช้งานบางส่วนหรือคุณสมบัติบางประการของไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ในกรณีนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

นโยบายการรับประกัน
เรามีนโยบายการรับประกันสินค้า เมื่อสินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิตเรายินดีคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน โดยสินค้าที่เข้าเงื่อนไขต้องไม่มีร่องรอยการช็อต, เปียกน้ำ, รอยขีดข่วนจากการผ่านการใช้งาน, สินค้าผิดรูป บิดเบี้ยวเสียหาย หรือสาเหตุอันใดที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ใช้เองรวมถึงภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติ โดยยึดวันที่ผู้ซื้อรับสินค้าวันแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มนับประกันและครอบคลุมระยะ 7 วันให้หลัง โดยใช้วันที่รับสินค้าจากข้อมูลการติดตามของไปรษณีย์ไทยเป็นสำคัญเมื่อลูกค้าเลือกรับสินค้าผ่านทางพัสดุไปรษณีย์

การชำระเงิน
การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆที่ทางเว็บไซต์จัดเตรียมไว้ถือเป็นสัญญาผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าซึ่งสั่งซื้อสินค้ายินยอมโอนเงินให้ทางร้านค้าตามกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าในการมอบอำนาจ และการทำรายการผ่านบัตรเครดิต หมายถึงรายการทางอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าซึ่งสั่งซื้อสินค้ายินยอมให้ทางร้านค้าตัดบัตรเครดิตได้ตามกรณีที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าในการมอบอำนาจ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา
ทรอนิกทอยมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือสัญญาใดๆ เมื่อใดก็ได้หากพบว่ามีการปรากฏของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวเนื่องกับราคาสินค้าหรือบริการ

การปฏิเสธความรับผิด
สำหรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านจะต้องรับรองกับทรอนิกทอยว่า ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการละเมิดข้อกำหนด เงื่อนไข และการแจ้งเตือนเหล่านี้ แม้ว่าในบางครั้งทรอนิกทอยอาจจะติดตามหรือตรวจสอบการอภิปราย การสนทนา ประกาศต่างๆ การถ่ายทอด กระดานข่าว และช่องทางอื่นๆ ที่ใกล้เคียงบนเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ดีทรอนิกทอยไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่จะกระทำการดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่มีการเผยแพร่บนพื้นที่เหล่านั้น รวมถึงจะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การให้ร้าย ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง การหยาบคาย การอนาจาร โป๊เปลือย ข้อมูลอันตราย หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆ บนพื้นที่ดังกล่าวของเว็บไซต์ ท่านไม่สามารถเผยแพร่หรือส่งต่อเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย เป็นการข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือยหรือเนื้อหาข้อมูลใดๆ ที่อาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่อาจนำมาซี่งการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา หรือเป็นการละเมิดทางกฎหมายใดๆ ทรอนิกทอยจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือหมายศาลซึ่งร้องขอหรือสั่งการให้ทรอนิกทอยเปิดเผยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ของผู้ใดก็ตามที่เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนหน้าเว็บไซต์

ขอบเขตของความรับผิด
ไม่ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขจะระบุไว้เป็นอื่นใด ทรอนิกทอยจะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดจากกรณีพิเศษอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร การใช้งาน โอกาส ที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม
ทรอนิกทอยไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์ใดๆ ของ บุคคลภายนอก และด้วยเหตุนี้ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือในการเชื่อมโยงใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงนั้น ทรอนิกทอยมีการเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาต การสืบสวน หรือการรับรองใดๆ โดยทรอนิกทอย ต่อเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ
สินค้าและ/หรือบริการที่บรรยายไว้ในและมีในเว็บไซต์นี้อาจไม่มีบริการในประเทศของท่าน เราไม่รับประกันและแสดงตนว่าบริการหรือสินค้าที่เสนอในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือมีให้ใช้ในที่ตั้งบางแห่ง เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากประเทศไทยและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

Terms and Conditions

Please read these Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") carefully before using the tronictoy.com website (the "Service") operated by TronicToy ("us", "we", or "our").

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service. Terms and Conditions Template for TronicToy.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by TronicToy.

TronicToy has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that TronicToy shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Switzerland, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.