ขายของเล่นหลากสไตล์ หลายแนว เลือกซื้อเลยย!!

ทรอนิกทอย ของเล่นออนไลน์

สังคมของเล่นและการแบ่งปัน

  • ของเล่นเสริมพัฒนาการตามวัยกับการเลืกซื้อของเล่นให้เหมาะสม

    การเลือกของเล่นให้แก่เด็กเป็นปัญหาหนึ่งของพ่อแม่ เพราะท่านจะเลือกโดยใช้วิจารณญาณของท่านเอง ซึ่งบางครั้งของเล่นที่เลือกมานั้น ยากเกินไปสำหรับลูกของท่าน การเลือกของเล่นไม่ตรงตามวัยหรือช่วงอายุของเด็กจึงเป็นปัญหาของพ่อแม่หลายคนที่เราพบเจอได้บ่อย ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กที่ได้รับของเล่นที่ยากเกินไป หมดความสนุกในการเล่นและพัฒนาความคิดตามของเล่นตัวนั้น อีกทั้งจะทำให้เด็กมีความตื่นเต้นลดลงเมื่อได้รับของเล่นชิ้นใหม่มา เด็กจะให้ความสนใจกับของเล่นชิ้นใหม่นั้นต่ำลง จนผิดวัตถุประสงค์ของเรา ที่ต้องการให้เด็กได้เล่น เรียนรู้ พัฒนาไปกับของเล่นที่เราเลือกซื้อมา เด็กนั้นชอบเล่นของเล่นจำพวกที่ใช้ถือหรือกด ซึ่งก็ยังถูกแบ่งออกไปอีก มีทั้งแบบง่ายและยาก การเลือกของเล่นให้เด็กจึงควรเริ่มจากของที่ง่ายก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่ของเล่นที่ยากขึ้นตามลำดับ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก ลดความผิดหวังหรือทำให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นใจ โดยหลักเกณฑ์ง่ายๆ อาจเลือกของเล่นที่มีอายุต่ำกว่าอายุจริงของเด็กเล็กน้อยนั่นเอง อย่างไรก็ดี เด็กแต่ละคนผ่านการรับรู้และมีความชอบที่แตกต่างกัน ในบางครั้งเมื่อเขาได้รับของเล่นตัวใหม่ เขาอาจสมควรได้รับคำแนะนำและวิธีการเล่นจากผู้ใหญ่ หรือจะมีการสาธิตการเล่นให้เด็กดูในช่วงแรก ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี ยกตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 7 ปี ที่มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ได้เทียบเท่าเด็ก 5 ขวบ ของเล่นสำหรับเด็กคนนี้ ก็ไม่ควรสูงเกินระดับเด็กอายุ 5 ขวบเช่นกัน ของเล่นสำหรับเด็กแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ของเล่นประเภทที่เด็กชอบ กล่าวคือ เป็นของเล่นที่เด็กพอใจ สามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่เด็กไม่สามารถบอกได้ว่าชอบแบบไหน ผู้ใหญ่ควรมีข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กเบื้องต้นก่อน...

1 Item(s)

Brands