หนังสือศัพท์อังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชุด รวมศัพท์น่ารู้ English-Thai Dictionary for Student

  • รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ต่างๆ จากบทเรียน
  • ช่วยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ
  • ในเล่มรวมคำศัพท์น่ารู้แยกเป็นหมวด A-Z 
  • ค้นหาคำศัพท์ง่าย ไม่ซับซ้อน
  • คำแปลตรงตัว หยิบมาประยุกต์ใช้ได้เลย
฿29.00
Availability: In stock
SKU
SNG-SRVEHIAS-T18TTT-TTRED

ในเล่มรวมคำศัพท์น่ารู้แยกเป็นหมวด A-Z และทักษะภาษาอังกฤษน่ารู้ อาทิ ตัวเลข-ลำดับที่, วัน-เดือน-ฤดูกาล,ศัพท์หมวดการเขียน-การอ่าน พร้อมตัวอย่างรูปคำศัพท์สวยงาม มีคำอ่านออกเสียงพร้อม ขนาดรูปเล่มกระทัดรัด พกพาง่าย

English-Thai Dictionary for Student

English-Thai Dictionary for Student

English-Thai Dictionary for Student

English-Thai Dictionary for Student

English-Thai Dictionary for Student

Write Your Own Review
You're reviewing:หนังสือศัพท์อังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชุด รวมศัพท์น่ารู้ English-Thai Dictionary for Student
Your Rating